Digitale toegankelijkheid deel 2: Accessibility

06 oktober 2020 - Door: Ardy

In digitale toegankelijkheid deel 1 zetten we een aantal fysieke hulpmiddelen op een rij waarmee je via een apparaat (desktopcomputer, tablet of smartphone) gebruik kunt maken van het internet. In dit artikel Digitale Toegankelijkheid deel 2 besteden we aandacht aan hoe je je website toegankelijk kunt maken en ook aan de wettelijke kaders rond digitale toegankelijkheid.

Per 23 september 2020 moeten alle websites en applicaties van overheid en bedrijfsleven aan wettelijke toegankelijkheidseisen voldoen. Het W3C (World Wide Web Consortium) is een organisatie die de standaarden voor het internet heeft opgesteld (HTML, XML, CSS etc.). Deze organisatie heeft, in samenwerking met onder andere de EU, richtlijnen opgesteld waar websites aan moeten voldoen: de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Daarnaast moet er een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd worden op de website.

Achtergrond

Al sinds 2008 moeten overheden hun websites toegankelijk maken. Deze verplichting komt voort uit de Wet Gelijke Behandeling naar aanleiding van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Deze wet verplicht overheden en inmiddels ook bedrijfsleven hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Meer info over achtergrond van digitale toegankelijkheid vind je hier.

WCAG

Je wilt aan de slag met toegankelijkheid, omdat je het belangrijk vindt dat iedereen jouw website kan bezoeken en daar kan vinden en doen wat jij te bieden hebt. Maar waar begin je? Op WCAG.nl vind je een QuickScan waarmee je kunt checken hoe toegankelijk jouw website al is. Verder vind je op deze website alles wat je moet doen om je website goed toegankelijk te maken. Dit zijn de richtlijnen waar je rekening mee moet houden, hieronder bespreken we ze kort:

Richtlijnen:

  • Waarneembaar
  • Bedienbaar
  • Begrijpelijk
  • Robuust

Waarneembaar

Met waarneembaar wordt bedoeld dat iedereen je website moet kunnen ‘zien’ en daar worden ook hulpmiddelen als voorlezers mee bedoeld. Zorg ervoor dat alle niet-tekst elementen ook voorleesbaar zijn. En zorg voor genoeg contrast en lettergrootte zodat iedereen, die beperkt ziet de tekst goed kan lezen.

Bedienbaar

Bedienbaar wordt ook wel usability genoemd. Zorg voor duidelijke knoppen, invulvelden (let op time-outs), gemakkelijke navigatie, overzicht (teksten met tussenkopjes) en duidelijkheid. Onder bedienbaarheid valt bijvoorbeeld dat je alle functies van je website ook kan bedienen met alleen een toetsenbord, zonder muis.

Begrijpelijk

Maak de inhoud van je website leesbaar en begrijpelijk. Geef software de mogelijkheid tot het vertalen van je website. Taal is hét middel om informatie en kennis toegankelijk te maken. Als je zelf een website gaat schrijven schrijf dan zo toegankelijk mogelijk, zodat je zoveel mogelijk mensen bereikt. Ons advies is om je website te schrijven in taalniveau B1, dat is eenvoudige, actieve taal, die bijna iedereen begrijpt. Ook hoogopgeleide mensen vinden dit prettig om te lezen. Lees hier meer over B1.

Robuust

Zorg ervoor dat je website technisch goed in elkaar zit. Je broncodes moeten kloppen en de techniek achter de schermen is ‘foolproof’. Je website is goed te zien in alle browsers en andere hulpprogramma’s. En natuurlijk op alle mogelijke (mobiele) apparaten.

Toegankelijkheidsverklaring

Naast deze eisen moet elke website een toegankelijkheidsverklaring hebben. Dit is een soort label waarin je verklaart wat je allemaal al hebt gedaan om je website toegankelijk te maken. Deze verklaring is wettelijk verplicht voor alle websites. Hier vind je meer informatie over de toegankelijkheidsverklaring.

Hulp

Hulp nodig bij het toegankelijk maken van je website?

  • Bij Stichting Accessibility kun je een gratis webinar volgen over digitale toegankelijkheid.
  • Stichting ICT4Handicap zet zich samen met vrijwilligers in voor de toegankelijkheid van websites voor mensen met een beperking.
  • Project Icarus is een organisatie die websites bouwt als dagbesteding voor jongeren met een beperking.

Ook de Scouters website gaat toegankelijk worden, we zijn druk bezig met de werkzaamheden. Daarnaast willen we een visuele update geven zodat ook onze website weer klaar is voor de toekomst om zoveel mogelijk mensen te helpen met het kiezen en vinden van de juiste hulpmiddelen. Project Icarus ondersteunt Scouters bij deze activiteiten.

Een reactie toevoegen

* Verplicht veld
** Verplicht veld, je e-mail adres wordt niet getoond op de site