Wat is PGB

Wat is PGB?

Als je jouw hulpmiddel vergoed krijgt door jouw gemeente, dan kan je vaak kiezen of je dat wil laten vergoeden door PGB. Maar wat is PGB en wanneer heb je recht op PGB?

PGB in het kort

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Het is één van de vergoedingsmogelijkheden binnen de WMO voor een hulpmiddel. Maar PGB is meer dan een budget voor een hulpmiddel, want je kan PGB ook op andere manieren inzetten. Er zijn 4 soorten PGB die horen bij verschillende wetten, namelijk:

  • Jeugdhulp-PGB: voor kinderen tot 18 jaar die begeleiding of zorg nodig hebben, vanuit de Jeugdwet
  • PGB-vv: voor verzorging en verpleging bij een lichamelijke beperking, vanuit de Zorgverzekeringswet
  • Wlz-PGB: als je in een zorgorganisatie woont, vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Wmo-PGB: voor zorg, begeleiding of een hulpmiddel dat je helpt om zelfstandig te leven, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Als jij jouw hulpmiddel vanuit PGB wil betalen, dan valt dat onder Wmo-PGB. Bij PGB is het zo dat jijzelf jouw zorg of hulpmiddel kiest.

WMO via PGB en Zorg in natura: de verschillen

Als je recht hebt op ondersteuning en je dus voldoet aan de voorwaarden, dan kan je via de WMO een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor je hulpmiddel. Dat kan op 2 manieren, via Zorg in natura of via PGB. De verschillen tussen die 2 soorten vergoeding zijn groot. Bij Zorg in natura krijg je een hulpmiddel dat binnen het aanbod van de gemeente valt. Bij PGB kan je zelf je hulpmiddel kiezen.

Er bestaan soms misverstanden over de eigen bijdrage bij Zorg in natura en PGB. Jouw gemeente kan bij beide soorten vergoedingen, een eigen bijdrage vragen. Voor  beide vormen betaal je een eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 19 euro per maand, ongeacht je gemeente en ongeacht je inkomen.

Wanneer heb je recht op PGB voor een hulpmiddel?

Je kan recht hebben op PGB voor een hulpmiddel als je recht hebt op een WMO maatwerkvoorziening. Dat betekent dat je eerst moet aantonen dat je niet goed zelfstandig kan leven zonder hulpmiddel. Je vraagt daarvoor een indicatie aan. Vaak geef je bij zo’n aanvraag ook al aan dat je graag een vergoeding via PGB in plaats van Zorg in natura ontvangt.

Om voor PGB in aanmerking te komen, moet je het volgende aantonen:

  • Je kan zelf je budget beheren of met hulp van iemand in jouw omgeving
  • Het hulpmiddel dat je van het PGB wil kopen, is veilig en helpt je om zelfstandig te leven
  • Je kan zelf het hulpmiddel aanschaffen en (laten) onderhouden
  • De hulpmiddelen die je via Zorg in natura vergoed kan krijgen zijn voor jou niet geschikt

Heb je aanvullingen op dit artikel of vragen?

We horen het heel graag! Tip de redactie of stel je vraag in de Facebook-groep van Scouters.

Word lid van de Facebook-groep