Wat is WMO

Wat is WMO?

Als je een hulpmiddel aanvraagt bij jouw gemeente, dan krijg je te maken met de WMO. Maar wat is de WMO precies? We zetten het voor je op een rij.

WMO in het kort

WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een wet die ervoor moet zorgen dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen en bewegen. Stel je hebt een bewegingsbeperking gekregen waardoor je niet veilig meer kan douchen. Via de WMO kan je dan een veilige douchestoel aanvragen. Ook kan het zijn dat je een dagje ouder wordt en daardoor geen lange afstanden meer kan lopen. Dan kan je via de WMO een scootmobiel aanvragen.

De uitvoering van de wet ligt bij jouw gemeente. De grote lijnen van de wet liggen landelijk vast, maar een gemeente kan op veel gebieden zelf kiezen hoe de wet precies wordt uitgevoerd. Welke verschillen er per gemeente precies kunnen gelden, hebben we ook voor je uitgezocht.

Onder WMO vallen 2 soorten ondersteuning. Deze worden ‘algemene voorzieningen’ en ‘maatwerkvoorzieningen’ genoemd. Algemene voorzieningen zijn voor iedereen beschikbaar, denk aan taxivervoer of een boodschappendienst. Maatwerkvoorzieningen zijn alle voorzieningen die specifiek voor jou beschikbaar worden gesteld om je te helpen zelfstandig te leven. Hierbij kan je denken aan huishoudelijke hulp en hulpmiddelen zoals die douchestoel, een scootmobiel of rolstoel. Op hulpmiddelen als maatwerkvoorzieningen gaan we nu verder in.

De WMO bestaat sinds 2007 en is in 2015 gewijzigd. Wat er precies is veranderd, hebben we voor je op een rij gezet.

Wanneer heb je recht op WMO maatwerkvoorziening?

Kan je niet goed zelfstandig blijven wonen en bewegen zonder een maatwerkvoorziening? Wil je in aanmerking komen voor een vergoeding van die voorziening? Dan moet je aantonen dat je de voorziening, ofwel hulpmiddel nodig hebt. Dit doe je door bij de gemeente een zogenaamde indicatie aan te vragen. Een indicatie vraag je aan door het volgende toe te lichten aan jouw gemeente:

  • Je hebt een probleem dat je niet zelf of met hulp van mensen in je omgeving kan oplossen
  • Een algemene voorziening helpt je ook niet (voldoende) om zelfstandig te kunnen leven
  • De zorgverzekeraar vergoedt jouw hulpmiddel niet, en ook via de zorgorganisatie waar je eventueel woont, kan je geen oplossing vinden

WMO aanvragen: hoe doe je dat?

Als je ondersteuning of een hulpmiddel van de WMO wil aanvragen, dan ga je naar het WMO loket van jouw gemeente, vaak is dat een team in je eigen wijk. Bij de meeste gemeentes krijg je dan een gesprek, dat noemen veel gemeentes ‘keukentafelgesprek’. Lees hier meer over het keukentafelgesprek. Het is belangrijk dat je goed voorbereid een aanvraag doet.

Scouters deelden eerder 7 tips bij het aanvragen van je hulpmiddel.

Bekijk de 7 tips direct

Vergoeding via WMO: Zorg in natura of PGB

Voldoe jij aan de voorwaarden en heb je dus recht op ondersteuning? Dan kan je via de WMO een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor je hulpmiddel. Dat kan op 2 manieren: via Zorg in natura of via PGB. De verschillen daar tussen zijn groot. Bij Zorg in natura krijg je een hulpmiddel dat binnen het aanbod van de gemeente valt. Bij PGB kan je zelf je hulpmiddel kiezen.

Verschillen per gemeente in uitvoering van de WMO

Iedere gemeente in Nederland is verplicht om je te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te leven, als dat zelf of met de mensen in je omgeving niet goed lukt. Op welke manier jouw gemeente je ondersteunt om zelfstandig te leven, mag een gemeente grotendeels zelf bepalen. De verschillen in de uitvoering kunnen groot zijn, weten we van de vele vragen en reacties die we als Scouters redactie ontvangen. De grootste verschillen zien we in:

  • het aanbod van hulpmiddelen
  • de hoogte van de vergoeding binnen het PGB

Aanbod binnen Zorg in natura verschilt per gemeente

Een gemeente heeft contracten met vaste leveranciers van hulpmiddelen, zoals Welzorg, Medipoint, Meyra, Jens BeenHakker en Kersten Hulpmiddelen. Deze leveranciers hebben weer contracten met verschillende producenten van hulpmiddelen, zoals Sunrise Medical, Vitility, Invacare en Double Performance. Dit betekent dat het aanbod waaruit je jouw hulpmiddel kan kiezen verschillend is per gemeente, als je je hulpmiddel via Zorg in natura vergoed krijgt. Een gemeente kan en mag trouwens vaak wel hulpmiddelen vergoeden die buiten de contracten vallen.

Hoogte van de vergoeding binnen PGB verschilt per gemeente

Als je jouw hulpmiddel via PGB vergoed krijgt, krijg je een vast bedrag waarvoor je het hulpmiddel kan kopen. De hoogte van dit bedrag, kan verschillen per gemeente. Dat komt doordat gemeenten de hoogte meestal bepalen op basis van de prijs die zij zelf betalen voor een hulpmiddel via Zorg in natura. En die prijzen verschillen per gemeente, want elke gemeente heeft eigen contracten met vaste leveranciers.

Een voorbeeld: als je recht hebt op een sportrolstoel, dan wordt die altijd via PGB vergoed. Het vaste bedrag dat daarvoor wordt vergoed, is in sommige gemeenten 2.000 tot 3.000 euro en in andere gemeenten tussen de 3.000 en 6.000 euro.

Eigen bijdrage

Sinds 2020 bestaat de eigen bijdrage uit een vast bedrag per maand, ongeacht je inkomen en ongeacht hoeveel hulpmiddelen en/of zorg je nodig hebt. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Lees hier meer informatie. 

WMO 2015 & 2017: wat is er veranderd?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is in 2015 en in 2017 gewijzigd. Ondersteuning die eerder onder de zogenaamde AWBZ viel of door de zorgverzekeraar werd vergoed, valt nu onder de WMO. Ook de eigen bijdrage is toen ingevoerd. Er zijn wijkteams aangesteld waarmee je eerst een keukentafelgesprek voert. Tot slot is het algemene mantelzorgcompliment afgeschaft. Gemeentes kiezen nu zelf manieren om mantelzorgers te waarderen. Meer informatie over deze wijzigingen lees je op de website van Ieder(in), koepelorganisatie voor patiëntenverenigingen.

Heb je aanvullingen op dit artikel of vragen?

We horen het heel graag! Tip de redactie of stel je vraag in de Facebook-groep van Scouters.

Word lid van de Facebook-groep